SE-Genius Admin

Mall of Scandinavia
Solna, Stockholm, Sverige
Apple Retail

Sammanfattning

Publicerad:
Rollnummer: 200535584
Gillar du att lösa praktiska problem? Tycker du om att dela med dig av dina tekniska kunskaper och vägleda andra? I rollen som Genius Admin hjälper du till att fördjupa kundernas förtroende för Apple genom att hänvisa dem till våra duktiga tekniker. Du använder dina suveräna diagnostik-kunskaper och din sociala kompetens och skapar fantastiska kundupplevelser genom att kunderna snabbt får hjälp med sina tekniska problem. Du fungerar även som en mentor för teamet och fördjupar deras kunskaper om våra produkter samtidigt som du håller dina egna tekniska kunskaper uppdaterade. Du bryr dig om andra, brinner för att ta hand om kunderna på bästa sätt och strävar alltid efter att ge såväl kunder som medarbetare goda råd och utmärkt support. Du samarbetar med andra för att främja en kultur där alla känner tillhörighet och inspireras att göra sitt allra bästa.

Beskrivning

Genius Admin samordnar, organiserar, planerar och bistår med allt som behövs för att teamet ska kunna utföra reparationer med lyckat resultat. Du tar också hand om hämtningsprocessen. Du håller koll på lagret med reservdelar och hanterar beställningar i samarbete med Operations-teamet. Du bistår med problem relaterade till kundservice och bidrar till att hitta lämpliga lösningar. Du bidrar med feedback till dina medarbetare utifrån iakttagelser på golvet och i Repair Room. Du utför reparationsuppgifter vid behov för att bistå Genius Bar-teamet och tillgodose kundernas behov. Du är insatt i processerna för felsökning, diagnostisering och lösningar av tekniska problem för alla våra produkter. Du använder APPLEs servicesteg för att upptäcka möjligheter att skapa nya ägare, rekommendera produkter och tjänster och informera kunder om hur de kan handla.

Grundläggande kvalifikationer

Viktiga kvalifikationer

Önskvärda kvalifikationer

 • Förser medarbetarna med den information de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter och fatta bra beslut.
 • Förmåga att sköta flera uppgifter samtidigt för att nå ett mål genom att planera, samordna och prioritera.
 • Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
 • Förmåga att lära, samarbeta samt ge feedback och vägledning till kollegor.
 • Relevant teknisk expertis om Apples produkter och tjänster.
 • God social kompetens och erfarenhet av att hantera kundserviceproblem på ett bra sätt.
 • Handlingsfokuserad och motiverad att göra det som är bäst för kunden och Apple och kan ofta förutse utmaningar och ge förslag på möjliga lösningar.
 • Förmåga att arbeta i en hektisk miljö och fatta snabba beslut, ibland med snäva tidsramar och under press.
 • Uppvisad förmåga att arbeta i team och att dela ansvar med kollegor i teamet.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och att anpassa sin kommunikationsstil till olika målgrupper.
 • Bidrar till en inkluderande miljö genom att respektera allas olikheter och vara öppen för att lära av andra.
 • Exemplifierar Apples värderingar om inkludering och mångfald i det dagliga arbetet.

Utbildning och erfarenhet

Ytterligare krav