SE-People Operations Planner

Mall of Scandinavia
Solna, Stockholm, Sverige
Apple Retail

Sammanfattning

Publicerad:
Rollnummer: 200535605
Blir du glad av att bidra till att andra lyckas? Vill du skapa en välkomnande miljö för både kunder och medarbetare? People Operations Planner samarbetar med ledningsteamet för att skapa en engagerande arbetsmiljö för teamet. Som People Operations Planner leder du medarbetarupplevelsen genom att arbeta med personalrelaterade processer. Du är den som teamet vänder sig till med allmänna frågor och du hänvisar dem till lämpliga informationskällor där de kan hitta svar. Du är väl insatt i personalfrågor, riktlinjer och program och du sätter teamets upplevelse i främsta rummet. Du samarbetar med andra för att främja en kultur där alla känner tillhörighet och inspireras att göra sitt allra bästa.

Viktiga kvalifikationer

 • Dokumenterad förmåga att hantera känsliga och konfidentiella uppgifter på ett säkert sätt.
 • God social kompetens och förmåga att visa omsorg om andra.
 • Lätt för att lära och vägleda andra.
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och att anpassa sin kommunikationsstil till olika målgrupper.
 • Bra på att arbeta självständigt och ta egna initiativ.
 • Kan sköta flera uppgifter samtidigt för att nå ett mål genom att planera, samordna och prioritera arbetsuppgifter.
 • Handlingsfokuserad och motiverad att göra det som är bäst för teamet och för Apple. Kan ofta förutse och parera problem och hinder.
 • Erfarenhet av att använda data som underlag för möjliga lösningar och beslut.
 • Kunskap om informationssystem, resurser och rapporteringslösningar för medarbetare.
 • God kunskap om lokala arbetsmiljöbestämmelser.
 • Bidrar till en inkluderande miljö genom att respektera allas olikheter och vara öppen för att lära av andra.
 • Exemplifierar Apples värderingar om inkludering och mångfald i det dagliga arbetet.

Beskrivning

Som People Operations Planner planerar och organiserar du personalrelaterade processer tillsammans med ledningsteamet, bland annat genom att förbereda kommunikationen med medarbetarna. Du ansvarar dessutom för att hantera personalrelaterad dokumentation, bland annat genom filunderhåll och arkivering. Du bistår butiksledningens beslutsfattande genom att samla in, sammanfatta och sammanställa butiksspecifik personalinformation och se till att tidshanteringssystemet har korrekta uppgifter. Du samordnar externa rekryteringsevent och interna urvalsprocesser tillsammans med lednings- och rekryteringsteamen. Du hanterar också schemarelaterade frågor, utbildning och kommunikation i samarbete med butiksledningen och/eller People Planning Operations-teamet. Du planerar och samordnar utbildningsinitiativ tillsammans med lednings- och utbildningsteamet. Du underlättar för medarbetare att söka svar på HR-relaterade frågor genom att hänvisa till lämpliga informationskällor. Du sprider information om världsomspännande Apple-program och utformar lokala initiativ i samarbete med ledningsteamet, champion-medarbetare och förespråkare. Du sköter andra administrativa och personalrelaterade uppgifter och hanterar kundrelaterade uppgifter ute i butiken efter behov.

Utbildning och erfarenhet

Ytterligare krav