TH - Specialist: พนักงานหรือสัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลา เต็มเวลาหรือนอกเวลา

ไทย
Apple Retail

โดยสรุป

โพสต์เมื่อ:
หมายเลขตำแหน่งงาน: 114438346
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ คุณคือผู้สร้างพลังและความตื่นเต้นในตัวผลิตภัณฑ์ Apple คุณจะช่วยหาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและหาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า คุณเข้าใจว่า Apple Store นั้นมุ่งมั่นในการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ไม่เหมือนกับที่อื่น ทุกสิ่งเริ่มจากการที่คุณค้นพบความต้องการของลูกค้า และด้วยการสนับสนุนของสมาชิกทีมของร้าน คุณจะจับคู่ความต้องการเหล่านั้นเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม ทุกวันเป็นโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนผู้เยี่ยมชม Apple Store อีกคนให้เป็นลูกค้า Apple ผู้ภักดี คุณจะได้ทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและมีแรงบันดาลใจที่จะทำงานออกมาให้ดีที่สุด ตำแหน่งนี้รับเป็นพนักงานหรือเป็นสัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลา โดยทำงานเต็มเวลาหรือนอกเวลา

ลักษณะงาน

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ คุณมีทักษะขั้นสูงในการค้นพบความต้องการของลูกค้า จากนั้นติดตามผลด้วยโซลูชั่นที่ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น คุณไม่เพียงเป็นบุคคลแรกที่ลูกค้าจะพบเมื่อเข้ามาที่ร้านค้า แต่คุณยังเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการให้คำแนะนำ การขาย และแม้แต่การตั้งค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ลูกค้า นอกจากนั้น คุณยังทำหน้าที่อื่นๆ ในร้านค้าด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการดูแลจัดแสดงสินค้า หรือการช่วยเหลือสมาชิกทีมคนอื่นๆ กระตุ้นต่อมความอยากรู้ให้กับคุณอยู่เสมอ เพราะคุณจะเป็นผู้ที่รู้ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการริเริ่มใดๆ เป็นลำดับต้นๆ คุณจะมีความพร้อมที่จะใช้สิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาจากการต่อติดกับลูกค้าให้มากที่สุด ความสำเร็จของคุณวัดจากผลการทำงานในทีมและรายบุคคล เช่นเดียวกับผลการดำเนินงานของร้านค้าโดยรวม คุณภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทน Apple และคุณมีความพึงพอใจอย่างมากจากการช่วยให้ลูกค้าพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยืนยาวกับ Apple

คุณสมบัติขั้นต่ำ

คุณสมบัติหลัก

คุณสมบัติที่ต้องการ

  • มีความสนใจอย่างยิ่งในเทคโนโลยี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ Apple และมีความว่องไวในการเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติใหม่ๆ
  • มีความสามารถในการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ยอดเยี่ยมในทุกสภาพแวดล้อม และสามารถสร้างความมีชีวิตชีวาได้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอย่างต่อเนื่อง
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดีที่ทำให้คุณพูดคุยได้อย่างอิสระและอย่างสบายใจกับกลุ่มขนาดเล็ก รวมถึงกับลูกค้าเป็นรายบุคคล
  • มีส่วนช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ยอมรับความแตกต่างด้วยการเคารพความแตกต่างของกันและกันและการสนใจใฝ่รู้
  • แสดงให้เห็นถึงค่านิยมการยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายของ Apple ในกิจกรรมประจำวัน
  • มีความหลงใหลเกี่ยวกับ Apple และกระตือรือร้นที่จะแบ่งปันความหลงใหลนั้นให้กับผู้อื่น
  • พร้อมจะเรียนรู้และพร้อมรับแนวทางที่เป็นเบื้องหลังของรูปแบบการบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ Apple
  • มีทักษะด้านการสร้างสัมพันธ์อันดีกับคน เป็นผู้ที่เข้าถึงได้ง่าย เป็นผู้ฟังที่ดี และเข้าอกเข้าใจผู้อื่น
  • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น ชั่วโมงการทำงานของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ

การศึกษาและประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม