TH-ผู้ชำนาญการทางธุรกิจ

ไทย
Apple Retail
Envoyer un CVTH-ผู้ชำนาญการทางธุรกิจ

โดยสรุป

โพสต์เมื่อ:
หมายเลขตำแหน่งงาน: 114438344
ที่ Apple Store คุณจะเป็นผู้แนะนำนักธุรกิจและผู้ประกอบการให้รู้จักกับเครื่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน เพื่อนำโซลูชั่นของ Apple ไปใช้ในธุรกิจของพวกเขาได้ ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ คุณจะช่วยให้พวกเขาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Apple และสำรวจความ
เป็นไปได้อันหลากหลายที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี คุณคือส่วนหนึ่งของทีมที่มีใจรัก
และมุ่งมั่นช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ด้วยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของ
ธุรกิจและความกระตือรือร้นต่อ Apple ของคุณ คุณจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอ
โซลูชั่นอันล้ำหน้าที่ทรงพลังให้แก่ลูกค้าแต่ละราย

คุณสมบัติหลัก

  • มีความเข้าใจวิธีการทำงานของเทคโนโลยีในธุรกิจ และเข้าใจว่าจะสามารถนำเสนอโซลูชั่น Apple ใดใน
แต่ละประเภทธุรกิจ
  • สามารถติดต่อผู้คุยกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอโซลูชั่นธุรกิจ
  • สามารถนำเสนอประสบการณ์ทางธุรกิจผ่านการสรุป เวิร์คช็อป และงานกิจกรรมในร้าน

ลักษณะงาน

ในฐานะผู้ชำนาญการทางธุรกิจ คุณจะเป็นผู้นำเสนอโซลูชั่น เทคโนโลยี และการบริการให้กับลูกค้า
ในกลุ่มธุรกิจ คุณใช้เวลาในพื้นที่การขาย โดยพบปะกับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจรายใหม่และ
รายปัจจุบัน และเรียนรู้ถึงความต้องการของลูกค้า คุณจะสร้างลูกค้าที่เป็นไปได้ใหม่ๆ และสร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือผ่านเวิร์คช็อปและงานกิจกรรมในร้าน 
คุณค้นพบความต้องการของลูกค้าผ่านการสรุปงาน และร่วมงานกับทีมธุรกิจเพื่อเตรียมและ
นำเสนอแผนงาน สำหรับลูกค้าที่มีความต้องการทางธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น คุณจะให้ความ
ร่วมมือกับทีมธุรกิจทั้งทีมเพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นที่เหมาะสมที่สุด ในขั้นตอนสุดท้าย คุณคือ
ผู้ติดต่อลูกค้าและนำเสนอตัวเลือกการสนับสนุนการขายแบบเป็นชุดให้กับลูกค้า โดยการดึงให้
ลูกค้ามีส่วนร่วมในการคิดถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ที่จะนำเทคโนโลยี Apple มาใช้กับธุรกิจ
ของตน คุณจะสามารถช่วยผลักดันความสำเร็จให้กับธุรกิจลูกค้า และสำหรับทีมของคุณด้วย
เช่นกัน

การศึกษาและประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • • มีประสบการณ์ด้านการขายในตลาดธุรกิจอย่างน้อยหนึ่งปี
  • • สามารถเสาะหาลีดที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์
  • • ทักษะการนำเสนอและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงทักษะการสื่อสารผ่านตัวหนังสือและการสื่อสารทาง
วาจาที่ยอดเยี่ยม
  • • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น ชั่วโมงการทำงานของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ