SE-Business Pro

Sverige
Apple Retail

Sammanfattning

Publicerad:
Rollnummer: 200125435
Som Business Pro ansvarar du för att stärka och utveckla relationerna med företagskunder som har stor potential. Du har en tydlig förmåga att tillgodose kundens behov på ett personligt och lösningsfokuserat sätt. Dessutom har du ett mycket gott sinne för affärer och försäljning samt kunskap om små och medelstora företag, de utmaningar företagen hanterar samt trender i närområdet. Business Pro kan det mesta om de bästa lösningarna från Apple och andra utvecklare. Du finns till hands som en resurs och mentor för hela butiksteamet och bidrar till en kultur i butiken där företagskunder är starkt integrerade. Du samarbetar med butiksledningen för att se till att butiken tar vara på och följer upp potentiella företagskunder på bästa sätt. Du lägger grunden till starka relationer såväl inom Apple som med kunder och vårt team tack vare din sociala kompetens samt förmåga att förhandla och bygga förtroende. Du samarbetar med andra för att främja en kultur där alla känner tillhörighet och inspireras att göra sitt allra bästa.

Beskrivning

Leder arbetet med att engagera kunder, fördjupa relationer och skapa lojalitet, ökar försäljningen samt medvetenheten om värdet av det som Apple kan erbjuda företagen – allt detta med fokus på företagskunder som har hög potential. Planerar och prognostiserar företagsteamets resultat genom att ta hand om befintliga kunder, bygger upp en pipeline och hanterar potentiella kunder med hjälp av CRM och andra verktyg. Engagerar företagskunder genom att presentera vår teknik på ett engagerat och förtroendeingivande sätt samt påvisar hur lösningar och tjänster från Apple och andra utvecklare kan förändra kundernas arbetssätt. Utvecklar effektiva planer för kunder så att de kan påbörja och utöka användandet av lösningar från hela Apples ekosystem på alla nivåer inom organisationen. Leder och hjälper till med företagsmöten samt använder workshops för att engagera kunderna. Utnyttjar på ett effektivt sätt CRM för att bygga upp och underhålla kundinformation, hanterar relationer, potentiella kunder och uppgifter samt utvecklar vår kunskap om kunderna utifrån goda exempel. Handleder kollegor och agerar ämnesexpert beträffande företagskundernas behov och lösningar. Efterfrågar, analyserar, tolkar och delar med sig av feedback från företags-NPS i syfte att ständigt förbättra kundupplevelsen. Samarbetar med Business Development Manager och kundteam för att smidigt ta kunder vidare enligt kundstrategin och erbjuda en bra kundupplevelse. Är ständigt fullständigt insatt i alla Retail Business-program och erbjudanden för att garantera att riktlinjer och rutiner efterlevs.

Grundläggande kvalifikationer

Viktiga kvalifikationer

Önskvärda kvalifikationer

  • Minst tre till fem års belagd erfarenhet av framgångsrikt arbete inom försäljning av teknik- och/eller företagslösningar eller motsvarande.
  • Avancerade och uppvisade Apple-kunskaper om mobila lösningar och företagsutveckling samt allmän kunskap om viktiga branscher där mindre företag verkar, tekniktrender, utmaningar och andra branscher.
  • Mycket bra på att lyssna och förhandla, hög social kompetens och skicklig i möten med kund.
  • Bidrar till en inkluderande miljö genom att respektera allas olikheter och vara öppen för att lära av varandra.
  • Förverkligar Apples värderingar om inkludering och mångfald i det dagliga arbetet.
  • Du uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, vid personliga möten och på telefon.
  • Du har förmåga till effektivt samarbete med företagsledare och chefer på alla nivåer i en verksamhet.
  • Du har suveräna färdigheter inom organisations- och processhantering, förmåga att prioritera och snabbt reagera på önskemål från kunder.
  • Du har förmåga att smälta in i en dynamisk butiksmiljö i ständig förändring.

Utbildning och erfarenhet

Ytterligare krav