TH-หัวหน้าร้านค้า

ไทย
Apple Retail
ส่งเรซูเม่TH-หัวหน้าร้านค้า

โดยสรุป

โพสต์เมื่อ:
หมายเลขตำแหน่งงาน: 114438349
เมื่อคนรู้จัก Apple กันมากขึ้นเรื่อยๆ พวกเขาจะมายังร้านค้าของเราเพื่อมองหาว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งงานของคุณในฐานะหัวหน้าร้านค้า ก็คือการสร้างและจัดการทีมต่างๆ ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ ในตำแหน่งงานนี้ คุณคือหัวหน้าของทีมที่มีส่วนช่วยให้ลูกค้าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รับการสนับสนุนด้านเทคนิค และค้นหาโซลูชั่นทางธุรกิจ คุณจะสามารถควบคุมสถานการณ์ควบคู่ไปกับการรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการอันหลากหลายของทีมงานท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากคุณเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวและมีความยืดหยุ่น

คุณสมบัติหลัก

  • มีความสามารถที่พิสูจน์แล้วในการผลักดันประสบการณ์ลูกค้าเชิงบวกที่สร้างความภักดี และให้ผลลัพธ์ที่วัดค่าได้
  • มีความสามารถในการจัดการกลุ่มธุรกิจต่างๆ ภายในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
  • มีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อสื่อวิสัยทัศน์ของ Apple อย่างชัดเจนแก่ทีมที่คุณดูแล

ลักษณะงาน

ในฐานะหัวหน้าร้านค้า คุณจะกระตุ้นให้ทีมสร้างผลลัพธ์ที่วัดค่าได้สำหรับส่วนธุรกิจที่หลากหลายของร้านค้า คุณเป็นผู้นำให้กับทีมพนักงานขายที่ค้นพบความต้องการของลูกค้า และส่งมอบโซลูชั่นที่ช่วยสร้างความภักดีต่อ Apple ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของคุณช่วยรักษาความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อ Apple และผลิตภัณฑ์ของ Apple ทีมธุรกิจของคุณช่วยให้ลูกค้า
ในกลุ่มธุรกิจได้สัมผัสกับประสบการณ์ Apple และทีมงานฝึกอบรมที่คุณฝึกสอน จะสอนให้ลูกค้าทราบถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ Apple ของตนให้มากที่สุด คุณสร้างสายธุรกิจเหล่านี้โดยการเลือกและพัฒนากลุ่มคนเก่งที่มีความรู้ นอกเหนือจากการสร้างทีมแล้ว คุณคือผู้สร้างความตื่นเต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การเปิดตัว โครงการ และการริเริ่มต่างๆ คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษามาตรฐานที่สูงด้านการสื่อสารและการรักษาความลับของเรา และด้วยการผลักดันให้ทีมงานของคุณสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ส่งเสริมความภักดีต่อ Apple คุณจะส่งมอบผลลัพธ์ที่วัดค่าได้ และช่วยเสริมสร้างคุณค่าให้ชีวิตของลูกค้า

การศึกษาและประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำพร้อมประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในสภาพแวดล้อมการขายที่ต้องพบปะกับลูกค้า
• เปิดรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอื่น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านธุรกิจค้าปลีก
  • • มีความหลงใหลในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ Apple
• สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หากมีความสามารถในการใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา/ใช้ภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น ชั่วโมงการทำงานของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ