TH-ผู้นำตลาด

ไทย
Apple Retail
ส่งเรซูเม่TH-ผู้นำตลาด

โดยสรุป

โพสต์เมื่อ:
หมายเลขตำแหน่งงาน: 114438352
ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะสนุกกับความท้าทายในการพัฒนาบุคคล การสร้างทีม และการมีส่วนในความเติบโตของ Apple Store ทั่วทุกสาขา คุณแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ โดยให้ความสำคัญกับความเป็นเลิศและการใช้กลยุทธ์ของ Apple 
ที่สม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่อยู่ที่ร้าน แต่อำนาจในการโน้มน้าวจูงใจของคุณยังคงอยู่ในทุกๆ ที่ โดยการสื่อสารวิสัยทัศน์ของ Apple เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเกิดผลกระทบกับฝ่ายจัดการและพนักงานของคุณทุกวัน

คุณสมบัติหลัก

  • มีประสบการณ์ในการสร้างทีมความเป็นผู้นำที่น่านับถือ และการพัฒนาคนเก่งเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจ
  • มีความหลงใหลในพันธกิจของ Apple ที่ต้องการส่งมอบการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศอย่างไม่มี
ใครเทียบ
  • มีความสามารถที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถดูแลจัดการร้านค้าในหลายที่ตั้งด้วยแนวทางที่สอดคล้อง พร้อมไปกับการนำโครงการริเริ่มระดับองค์กรไปใช้

ลักษณะงาน

ในฐานะผู้นำตลาด คุณจะกระตุ้นให้ทีมส่งมอบประสบการณ์ที่สร้างความภักดีของลูกค้า 
และควบคุมการพัฒนาคนเก่งในทีมบริหารของคุณ เนื่องจากในร้านค้าแต่ละที่ตั้งมีบริการขาย การฝึกอบรม การสนับสนุนด้านเทคนิค และส่วนที่มุ่งเน้นในทางธุรกิจ งานของคุณจึงมี
ความซับซ้อนและท้าทาย คุณเป็นผู้นำให้กับทีมงานของคุณเพื่อรักษามาตรฐานการทำงานที่สูงสุดเอาไว้แม้ว่าต้องลงมือทำงานร่วมไปกับพวกเขา แม้ร้านค้าแต่ละร้านมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง คุณจะยังคอยกระตุ้นให้ทีมของคุณมุ่งเน้นส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าแต่ละคนที่ Apple Store คุณจะวิเคราะห์ตัววัดสำคัญ รวมทั้งความคิดเห็นของลูกค้าและพนักงาน และมอบแนวทางสำหรับแต่ละร้านค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตลาด นอกจากนั้นแล้ว คุณจะผสมผสานวิสัยทัศน์ของผู้บริหารเข้ากับการปฏิบัติงานจริง 
เพื่อสร้างความสำเร็จในอนาคตของ Apple โดยทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างการค้าปลีกและองค์กร

การศึกษาและประสบการณ์

BA หรือ BS หรือประสบการณ์ที่เทียบเท่า

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • • มีประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจที่ซับซ้อนในหลายที่ตั้งมาอย่างน้อยห้าปี
  • • เปิดรับผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานในอุตสาหกรรมอื่น ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านธุรกิจค้าปลีก
  • • มีความหลงใหลในการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ของ Apple
  • • สามารถอ่าน เขียน และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หากมีความสามารถในการใช้ภาษามากกว่าหนึ่งภาษา/ใช้ภาษาไทยได้อย่างเชี่ยวชาญ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • • สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่น ชั่วโมงการทำงานของคุณจะขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจ