TH-Business Pro

ไทย
Apple Retail
ส่งเรซูเม่TH-Business Pro

โดยสรุป

โพสต์เมื่อ:
หมายเลขตำแหน่งงาน: 200125444
ในฐานะ Business Pro คุณมีหน้าที่พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพสูงใน Apple Retail คุณมีทักษะที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถนำแนวทางเฉพาะตัวที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาไปใช้กับความต้องการของลูกค้า คุณมีไหวพริบทางธุรกิจและไหวพริบด้านการขายที่ดีเยี่ยม และมีความรู้เรื่องอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยที่สำคัญ ความท้าทายทางธุรกิจ และแนวโน้มต่างๆ ในชุมชนท้องถิ่น Business Pro คือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านโซลูชั่นของ Apple และบริษัทอื่น คุณทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลและผู้ให้คำปรึกษาของทีมร้านค้า และช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ควบรวมธุรกิจเข้าไปในวัฒนธรรมของร้าน รวมทั้งร่วมมือกับผู้นำร้านค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าจะระบุ ตรวจสอบ และ/หรือเปลี่ยนผ่านศักยภาพทางโอกาสของกลุ่มลูกค้าได้ คุณมีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ทักษะการโน้มน้าว และทักษะการเจรจาต่อรองที่ยอดเยี่ยม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นภายใน Apple กับลูกค้าของเรา และกับทีมของเรา

คุณสมบัติหลัก

  • มีประวัติความสำเร็จที่น่าเชื่อถือและมีผลงานที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยี และ/หรือการขายโซลูชั่นสำหรับธุรกิจ หรือเทียบเท่า อย่างน้อย 3 ถึง 5 ปี
  • มีความเชี่ยวชาญและแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของ Apple ในนำอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปปรับใช้ และการพลิกโฉมธุรกิจด้วยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อยที่สำคัญ รวมถึงแนวโน้มของเทคโนโลยี ความท้าทาย และอุตสาหกรรมต่างๆ
  • มีทักษะที่ดีเยี่ยมด้านการรับฟัง ทักษะการต่อรอง ทักษะระหว่างบุคคล และทักษะด้านประสบการณ์ลูกค้า

ลักษณะงาน

ธุรกิจของ Apple และสร้างความภักดี ด้วยการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพสูง วางแผนและคาดคะเนผลการปฏิบัติงานทางธุรกิจ ผ่านทางการจัดการกลุ่มลูกค้า การสร้างไปป์ไลน์ และการจัดการโอกาส โดยใช้ CRM และเครื่องมืออื่นๆ สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าธุรกิจอย่างมุ่งมั่นและมั่นใจ โดยการแสดงเทคโนโลยีของเราและช่วยให้ลูกค้าค้นพบว่าโซลูชั่นและบริการของ Apple และบริษัทอื่นสามารถเปลี่ยนโฉมรูปแบบการทำงานของพวกเขาได้อย่างไร พัฒนาแผนที่มีประสิทธิภาพสำหรับกลุ่มลูกค้า เพื่อเริ่มและขยายการปรับใช้โซลูชั่น Apple ทั่วทั้งแพลตฟอร์มระบบนิเวศ 
และเจาะลึกเข้าไปในองค์กรของลูกค้า เป็นผู้นำและช่วยสนับสนุนการประชุมชี้แจง รวมทั้งใช้ประโยชน์จากเวิร์กช็อปต่างๆ เพื่อสนับสนุนการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า. ใช้ CRM อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างและรักษาข้อมูลบัญชีลูกค้าให้มีความแม่นยำ จัดการความสัมพันธ์ โอกาส งาน 
และพัฒนาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านความต้องการและโซลูชั่นของลูกค้าธุรกิจในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน แสวงหา วิเคราะห์ ตีความ และแบ่งปันความคิดเห็นจาก NPS ธุรกิจ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ร่วมมือกับผู้จัดการด้านการพัฒนาธุรกิจและทีมดูแลลูกค้า เพื่อส่งต่อลูกค้าอย่างไม่ติดขัด โดยใช้กลยุทธ์การสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า และทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์อันราบรื่น รักษาความเชี่ยวชาญเรื่องกระบวนการในโปรแกรมและข้อเสนอของฝ่ายธุรกิจค้าปลีกทั้งหมด เพื่อดูแลให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอน

การศึกษาและประสบการณ์

คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • • คุณมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมทั้งด้านการพูดและการเขียน ทั้งแบบตัวต่อตัวและทางโทรศัพท์
  • • คุณมีความสามารถในการทำงานร่วมกับเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารทุกระดับขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • • คุณมีทักษะการจัดการด้านองค์กรและกระบวนการที่ยอดเยี่ยม มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญ และ
สามารถตอบสนองต่อคำขอของลูกค้าได้อย่างเป็นเลิศ
  • • คุณมีความสามารถในการปรับตัวท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา